David Perlmutter

Doktor nauk medycznych David Perlmutter jest cenionym neurologiem i członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Dietetycznego (American College of Nutrition). Otrzymał odznaczenie Humanitarian of the Year oraz nagrodę im. Linusa Paulinga za pionierskie badania w dziedzinie chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego. Publikuje i wykłada na całym świecie.

Zasiada w komisji medycznej programu Dr Oz radzi oraz występuje w wielu ogólnokrajowych programach radiowych i telewizyjnych: 20/20, Today, Good Morning America, The Dr. Oz Show, The Early Show a także w rozgłośniach CNN i Fox News. Mieszka w Naples na Florydzie z żoną i dwojgiem dzieci.