Scroll

Haft botaniczny. Nowoczesny podręcznik

Maluj nicią na tkaninie! Odkryj sztukę haftu botanicznego i czerp natchnienie z bogactwa świata roślin.